Dagsorden til Gruppemøde d. 28 marts 2012

D. 28 marts 2012, kl. 19.00

Efter en kort velkomst vil der være et lille indlæg fra de enkelte grene om aktuelle emner og mulighed for spørgsmål.

• Valg af dirigent

• Aflæggelse af beretning

• Godkendelse af regnskab

• Forhandling om gruppens arbejde fremover.

For at lette gruppelederens arbejde bør vi kunne sætte navn på flere opgaver fremover. F.eks.: En som tager sig af kontakt til presse mv., en person som varetager husets vedligehold mv., medbring gerne flere forslag.

• Valg af medlemmer til grupperådet.

• Valg af to revisorer

• Eventuelt

 

Hilsen Arne.

 

Klik her for at hente dagsordenen i PDF