Hvorfor er vi KFUM-spejdere?

Hvorfor er vi egentlig medlem af et spejderkorps, der giver os ret til at kalde os KFUM-spejdere? Det var et af de spørgsmål, som spejdertroppen fik svar på, da der d. 24. januar var lagt op til en aften, hvor de skulle blive lidt klogere på sig selv.

Programpunktet for aftenen var “Hvem er vi, og hvad vil vi?”. Idéen var at spejderne skulle få en viden om det fællesskab, som de er en del af nationalt og internationalt, men også få en indblik i hvad de kan bruge det til. Gennem aftenen blev spejderne klogere på opbygningen af KFUM-spejderne som organisation og betydningen af det at have et spejderkorps. Mulighederne som KFUM-spejderne tilbyder kunne Rikke, som har været flittig bruger af KFUM-spejdernes uddannelsesmuligheder, fortælle resten af spejdertroppen om. Hun fortalte bl.a., om det at komme på kursus og hvad det har givet hende med i bagagen.

Spejderne fik også mulighed for selv at diskutere, hvordan de oplever det at være spejder og de kommentarer det medfører fra venner og skolekammerater. De bidrog også flittigt til diskussionen om hvorvidt spejderarbejdet skal udvikles, og hvad man i så fald kan gøre for at gøre spejderarbejdet endnu mere spændende og givende.

For mange af spejderne gav aftenen dem en forståelse for den dybere mening med spejderarbejdet, og at det at være spejder også handler om at udvikle sig selvstændigt som menneske, og i høj grad også som en del af et fællesskab.