Nye regler for båltænding

Beredskabsstyrelsen har offentliggjort de nye regler om optænding af bål i det fri.

Beredskabsstyrelsen har udgivet en folder om de nye regler. Klik på billedet for at se den.

 

Når du tænder et almindelig lille bål – også i bålfad – skal det være i god afstand til bygninger.

Som hovedregel gælder:

  • En afstand på 10 m fra bygninger med hårdt tag (gælder dog ikke hvis bålet er mindre end 80 cm i diameter)
  • En afstand på 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, f.eks. stråtag, og steder hvor der oplagres brandfarlige eller letantændelige stoffer.
  • Tænder du bål i naturen skal der også være 15 meter til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og andet letantændelig vegetation og markafgrøder.
  •  I skov bør du kun tænde bål på indrettede bålpadser

Der gælder fremover andre regler for større bål (over 120 cm i diameter eller diagonal) som f.eks. Skt. Hans bål.

Her skal afstanden til bygninger være større:

  • 30 m fra bygninger med hårdt tag.
  • 200 m fra bygninger med letantændeligt tag.
  • 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
  • 60 m fra letantændelige markafgrøder.

Ved jævn vind, det vil sige en vindhastighed på 5-8 m/s, hvor støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig, fordobles afstanden til bygninger med hårdt tag der ligger i vindretningen.

Kilde: Spejdernet.dk