Enhederne er klar til opstart efter sommerferien

Efter sommerferien ser situationen med spejderne og deres aldersfordeling lidt anderledes ud end den har gjort det seneste år. Derfor vil der forekomme nogle enkelte ændringer hos de enkelte grene, ligesom der nogle steder vil komme nye ledere til.

Bæverne fortsætter uændret med samme aldersgruppe og ledere.
Ulvene er nu for alle, der går i 2.-4. klasse, ligesom spejdertroppen er for alle, der går i 5.-8.klasse. Det betyder, at juniortroppen ikke fortsætter efter sommerferien.

Ledersituationen kan som altid ses på olestorp.dk/leder

De forskellige grene starter op igen de følgende datoer:

Bæver – 20. august
Ulve – 19. august
Spejder – 15. august