Vores historie….

1/4-1944 til 1/4-2019.

KFUM-Spejderne i Aalestrup fylder 75 år – og her er vores historie.

Efter at have været med hos spejderne i Hvam en kort periode besluttede en gruppe af mennesker, at der var grundlag for en selvstændig gruppe i Aalestrup.

Spejderarbejdet begyndte egentligt den 14/2-1944 med hjælp fra Sigurd Pedersen fra Hvam som instruktør. Optagelsen som selvstændig gruppe sker den 1/4-1944, og samme dag aflagde de i alt 11 spejdere spejderløftet. Overenskomsten mellem KFUM-Spejdernes hovedbestyrelsen og grupperådet i Aalestrup bliver underskrevet den 10/5-1944 på det første grupperådsmøde, hvor man også fastsatte kontingentet til 50 øre pr. måned. Vores gruppe fik navnet Oles Torp Gruppe, opkaldt efter dén Ole, som byggede det første lille hus (torp) i det område, der senere blev Aalestrup.

Det første grupperåd bestod af H. Olesen, Gammeltoft-Hansen, Oberlin Mortensen, Søren Nielsen, Chr. Olesen samt E. Kristensen. Samtidig modtager Aalestrup Gruppe et optagelsesbevis, som er underskrevet af daværende formand Jens Grane. Det var for øvrigt Jens Grane, som startede KFUM-Spejderbevægelsen i Danmark.

Den 21/8-1944 afholdtes den første spejderfest på Svendsens Hotel, hvor man fik indtjent penge til de manglende rekvisiter.

Gennem tiderne er blevet brugt forskellige lokaler til spejderarbejdet: I en kælder i Ågade 6, i kælderen hos M. Thygesen på Vandværksvej, og i 1950’erne hentede man en gammel barak på Karup Flyveplads ”Grønbo”, som blev indviet i 1957, på den gamle skole, inden vi i 1972 flyttede ind i vores nuværende hus på Rolighedsvej.

Efter Chr. Olesen som gruppefører kom i 1952 Martin Thygesen. I 1966 blev det Evald Saarup, og fra 16/1 1974 til ca. år 2000 havde Poul Erik Jensen posten, dog var Birthe Bangsø  i en periode gruppeleder for Poul Erik. Derefter gik posten videre til Vagn Hedegaard, til Hans Jørgen Taankvist i 2005, til Lars Thomsen Jensen i 2007, til Brian Larsen, til Marianne Damtoft Nielsen og netop i år har Martin S. Holmgaard påtaget sig opgaven som gruppeleder.

Der har altid været et godt forældrearbejde, og i midten af 70’erne begyndte man med et forældreråd. Det fungerer godt og er til en meget stor hjælp. På landsplan er ledelsesstrukturen ændret, og de ændringer er også nået til Aalestrup. Nu ligger gruppens ledelse i grupperådet, som består af gruppeleder, enhedsledere, kasserer og forældre, hvoraf den ene forældre er gruppeformand.

Venskabsgrupper

KFUM-Spejderne i Aalestrup har gennem mange år haft udenlandske venskabsgrupper, og kontakten er ofte skabt på de store korpslejre. På korpslejren i 1985 kom den norske trup fra Øyestad til at ligge ved siden af Aalestrup gruppe, og det var begyndelsen til et godt og udbytterigt venskab med mange fælles lejre, bl.a. korpslejre i Norge og Danmark. På en lejr i Norge (hvor der i øvrigt var frost på teltene om morgenen i august måned) blev der efterfølgende skabt kontakt med en gruppe på Færøerne, og i 1989 deltog truppen fra Aalestrup i den store korpslejr på Færøerne. Inden denne rejse havde gruppen opfundet et matadorlignende spil ”Aalestrup Spillet”, som gav et overskud på ca. 40.000 kr., så Aalestrup var godt rustet til den forestående Færøtur.

Næste internationale tiltag blev på Sønderborg lejren i 1996, hvor der var en del udenlandske deltagere, som ønskede en dansk venskabsgruppe. I Aalestrup besluttede vi, at vi godt kunne rumme en venskabsgruppe, og valget faldt på en skotsk gruppe frem for f.eks. en polsk på grund af  sproget. Der var flere skotske grupper blandt andet fra Edinburgh og Glasgow. Vi valgte en lille skotsk gruppe fra en lille by Croy, fordi den var af ca. samme størrelse som Aalestrup.  Hvilket vi ikke tænkte på var, at Croy er en forstad til Inverness, som er by med ca. 70.000 indbyggere.

I 1997 drog Aalestrup på genbesøg til Croy, og siden er turen gået begge veje flere gange. De første ture var lange busrejser gennem Holland, hvor man blev rystet sammen, mens de seneste ture til Skotland i 2011 og 2015 har været med fly. Senest deltog de skotske spejdere i Spejdernes Lejr i 2017 i Sønderborg – hvor det hele begyndte.

Fra relationerne til udenlandske grupper er opstået venskaber, som rækker langt ud over spejderlejrene.

Fællesskaber

I Aalestrup dyrkes spejderfællesskabet året rundt, dels ved ugentlige møder, hvor man øver færdigheder som f.eks. førstehjælp og hjælpes ad med opgaver i f.eks. løb og ved bål, og dels ved større arrangementer. Der afholdes lejre, gruppeweekend, kurser, distriktsturnering og meget meget mere, alt sammen spejderarbejde, hvor børn og unge lærer at klare sig selv, tage ansvar og vise respekt for andre mennesker, naturen og samfundet.

Der kan skrives og siges meget mere, men man kan til vores åbent hus den 27/4 i Spejderhuset se en masse billeder samt få lejlighed til at læse i gamle dagbøger.

Vi vil herigennem gerne takke alle de, der igennem årene har hjulpet til, enten på den ene eller den anden måde, og så håbe, at vi må se en masse mennesker på vores festdag.